ساخت کابینهای لوکس توسط شرکت کادوس

مطابق با طراحی های به روز

شرکت کادوس اوج صنعت - دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت - تولید کابین آسانسور - بازرگانی کلیه قطعات آسانسور
شرکت کادوس اوج صنعت - دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت - تولید کابین آسانسور - بازرگانی کلیه قطعات آسانسور

جهت استعلام قیمت و هر گونه سوال به این بخش مراجعه نمایید.